Studenckie Badania Naukowe (SBN)

Informujemy, że nabór wniosków o finansowanie projektów i badań w ramach Studenckich Badań Naukowych jest DODATKOWO PRZEDŁUŻONY do 26.02.2024r.!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami oraz informacjami nt. Studenckich Badań Naukowych:

Regulamin Studenckich Badań Naukowych

Przedłużenie terminu składania wniosków o SBN

Sprawozdanie w formacie .doc Studenckich Badań Naukowych

Wniosek w formacie .pdf Studenckich Badań Naukowych

Wniosek w formacie .doc Studenckich Badań Naukowych

Wniosek należy dostarczyć w oryginale do siedziby STN oraz wysłać go w kopii na naszego maila.


Do składanego wniosku należy dołączyć szczegółowy kosztorys materiałów, aparatury i innych elementów potrzebnych do przeprowadzenia badań oraz w przypadku badań na ludziach lub zwierzętach zgodę komisji bioetycznej. Kosztorys musi być podpisany oraz podbity pieczątką przez opiekuna projektu.