O nas

Co to jest STN?

STN to Studenckie Towarzystwo Naukowe – organizacja studencka zrzeszająca studentów szczególnie zainteresowanych rozwojem naukowym. STN integruje pracę naukową studentów CM UMK i współpracuje z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności. Dzięki działalności STN studenci mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju naukowego. Koordynuje i wspiera działalność Studenckich Kół Naukowych, gromadzi dokumentacje na ich temat, tworzy rankingi i podsumowania niezbędne dla Władz CM UMK. STN pozyskuje również fundusze na działalność naukową studentów. Jest współorganizatorem wielu wydarzeń naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Wielu dzisiejszych profesorów stawiało swoje pierwsze kroki właśnie w STN.

Co to jest SKN?

SKN to Studenckie Koło Naukowe – jednostka działająca przy Katedrze lub Zakładzie naszej uczelni. Skupia studentów pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne w danej dziedzinie. Umożliwiają wykazanie studenckiej inicjatywy. Nad merytoryczną działalnością SKN czuwa opiekun naukowy.

Chcę założyć SKN. Jak to zrobić?

Należy znaleźć jednostkę naukową, przy której koło ma powstać i pracownika naukowego, który zgodzi się zostać jego opiekunem. Następnie trzeba wypełnić wniosek o utworzenie Studenckiego Koła Naukowego (dostępny do pobrania na stronie internetowej) i dostarczyć go do siedziby STN w czasie dyżurów lub zostawić w portierni Domu Studenckiego nr 2 na hasło „STN”. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie elektronicznego formularza rejestracji oraz rejestracja członków SKN.

Chcę dołączyć do SKN. Jak to zrobić?

Na stronie Studenckiego Towarzystwa Naukowego, w spisie aktualnie działających kół naukowych, wyszukaj interesujące Cię koło. Skontaktuj się z Przewodniczącym koła i zapytaj o szczegóły dotyczące działalności koła oraz rekrutacji członków. Być może zostaniesz poproszony o przyjście na spotkanie koła. Wypełnij wniosek o przyjęcie w poczet członków STN CM UMK w Bydgoszczy (do pobrania na naszej stronie). Przewodniczący koła uzupełni brakujący podpis opiekuna koła. Gdy wniosek będzie uzupełniony, dostarcz go do biura STN CM UMK w czasie dyżuru lub zostaw w portierni Domu Studenckiego nr 2 na hasło „STN”. Na koniec uzupełnij elektroniczny formularz członkostwa. Cała procedura musi być powtórzona przy dołączaniu do kolejnego SKN.

Jestem Przewodniczącym Koła Naukowego, jakie mam obowiązki?

Przewodniczący jest łącznikiem między członkami SKN, a zarządem STN. Ma obowiązek składania corocznych sprawozdań z działalności koła naukowego, aktualizacji spisu członków koła oraz zgłaszania wszystkich zmian dotyczących SKN np. przewodniczącego, opiekuna czy danych kontaktowych. Wraz z opiekunem koła powinien zarządzać zadaniami członków, wyznaczać kierunki badań i organizować cykliczne spotkania. Przewodniczący SKN powinien przynajmniej na pierwszym spotkaniu w roku akademickim przypomnieć nowym członkom SKN o obowiązku formalizacji członkostwa.

Jakie mam możliwości rozwoju w SKN?

Bedąc członkiem SKN zyskujesz nowe możliwości. Członkostwo umożliwia uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych przez jednostki naukowe, a nawet prowadzenie własnych pod okiem opiekuna naukowego. Masz możliwość ubiegania się o dodatkowe finansowanie badań naukowych i zwrot kosztów związanych z udziałem w konferencjach naukowych. Wiele klinik oferuje uczestnictwo w dyżurach oraz warsztatach w celu doskonalenia umiejętności praktycznych. STN organizuje również cyklicznie szkolenia – między innymi interpretacji elektrokardiogramu czy warsztaty z przygotowywania i przedstawiania prezentacji. To świetny sposób na zdobycie nowej wiedzy, także zawarcie interesujących znajomości.

Czy mogę starać się o zwrot kosztów czynnego uczestnictwa w konferencjach naukowych? Jak to zrobić?

Jeśli jesteś członkiem STN i zamierzasz prezentować wyniki swoich badań na konferencji, możesz ubiegać się o zwrot kosztów. Najpóźniej dwa tygodnie przed konferencją należy złożyć do STN stosowny wniosek o zwrot kosztów oraz dołączyć dokumenty potwierdzające udział w konferencji i abstrakt pracy naukowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy okazać dokumenty potwierdzające poszczególne wydatki. Dokładny regulamin zwrotu kosztów związanych z prezentacją pracy naukowej dostępny jest na naszej stronie internetowej.

Czy mogę starać się o grant naukowy/dofinansowanie badań naukowych?

Co roku organizowany jest nabór wniosków o finansowanie ze środków STN i uczelni Studenckich Badań Naukowych. Jeśli jesteś studentem lub doktorantem i masz pomysł na badanie – złóż wniosek o SBN. Termin składania wniosków mija 31 grudnia każdego roku. Dokładne informacje podawane są na początku każdego roku akademickiego. Nie warto jednak ograniczać się do finansowania uczelnianego! Jeśli uważasz się Twoje badanie może być przełomowe, złóż wniosek o finansowanie zewnętrzne. Lista możliwych źródeł jest na bieżąca aktualizowana na naszej stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować?

Średnio raz w tygodniu w biurze STN (Rondo Jagiellonów, Dom Studencki nr 2, pokój nr 21) odbywa się dyżur osób zasiadających we władzach STN. Aktualne terminy dyżurów można znaleźć na stronie internetowej STN lub profilu facebookowym. Jest to okazja do rozmowy na temat wszystkich spraw dotyczących STN. Istnieje również możliwość wysłania wiadomości e-mail: stncmumk@gmail.com.

Jak zostać członkiem władz STN?

Kadencja władz STN wynosi dwa lata. Po jej zakończeniu organizowane jest walne zebranie podczas którego jednym z punktów jest wybór nowych władz. Jeśli chcesz w nich zasiąść – zgłoś swoją kandydaturę i uzyskaj poparcie członków STN. Każdy z nich ma jeden głos. Aktualne stanowiska we władzach STN to prezes, zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik i członkowie zarządu. W razie złożenia rezygnacji z wypełnianej funkcji, organizowane są wybory uzupełniające. To kolejna szansa na pracę w Zarządzie STN.